Ana Sayfa / Müzayedeler / GEZEGEN SAHAF LİSTELİ KİTAP MÜZAYEDESİ

Sonuçları filtrele

Müzayede hakkında

Toplam ürün : 184
Toplam pey : 730
Toplam takipçi : 421

GEZEGEN SAHAF LİSTELİ KİTAP MÜZAYEDESİ

SÜRE BİTTİ!
Görünüm
Merhabalar... 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 14.00-15.20 arasında, Gezegen Sahaf'ta müzayede edilmek üzere çok güzel bir liste hazırladık. Toplam 184 üründen oluşan kitaplar, herkese hitap edilecek şekilde hazırlanmaya çalışıldı. Bu liste içerisinde; Prestij Kitaplar, Osmanlıca Kitaplar ve Yabancı dilde yazılmış eski tarihli basımlar ağırlıkta gözüküyor. Tabi ki, bunun yanı sıra, ilk basım kitaplar, tıpkı basımlar, güncel kitaplar, baskısı bitmiş kitaplar, ... vd. listeyi süsler nitelikte. Bu yüzden tüm kitaplara bakıp, incelemenizi tavsiye ediyoruz. Müzayedemizin, Eski Bavul sitesindeki yeri, pey alımı olarak nitelendirmenizi göz önünde bulundurmanızı rica ediyoruz. Bu yüzden, Eski Bavul sitesindeki peyleriniz nihai sonuçlar değildir. Pey alımı 27 Nisan saat 13.00'de son bulur ve sonrasında saat 14.00-15.20 arasında Gezegen Sahaf dükkanında canlı olarak devam eder. Nihai sonuçlar ise ertesi günü, yine Eski Bavul sitesinde yayınlanır. Peylerinizi bu şartları göz önünde bulundurarak, verebileceğiniz en üst rakamı girerek vermenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, peyleriniz Gezegen Sahaf güvencesi altında olup, hiçbir şekilde üçüncü bir kişiyle paylaşılmaz. Ayrıca, eskibavul.com sitesinde üye girişinin hemen altında yer alan "eskibavul Kuralları" nı da okumanızı tavsiye ederiz. İnternetten pey vermek istemiyorum diyenler için diğer iletişim kanallarımız(sms, telefon, WhatsApp, mail, adres) ise şöyledir. Adresimiz: Kamer Hatun Mah., Hamalbaşı Cad., No: 16/A Beyoğlu-İstanbul, Tel.: (0544) 786 1292 / (0212) 293 9487, gezegensahaf@gmail.com
Lot No : 145 TASAVVUF El-İbâne An Turuki’l-Kâsıdîn, Tasavvuf Istılahları

El-İbâne An Turuki’l-Kâsıdîn, Tasavvuf Istılahları,İbn Fûrek, Türkiy... Devamı

El-İbâne An Turuki’l-Kâsıdîn, Tasavvuf Istılahları,İbn Fûrek, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İst., 2014, 365 s., karton kapaklı, eleştirmeli metin-çeviri: Ahmet Yıldırım – Abdülgaffar Aslan, çok temiz KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 3
+
Güncel Fiyat 10,00 ₺
Lot No : 146 EDEBİYAT Usûl-i Cedîde Zübdesi

Usûl-i Cedîde Zübdesi, Abdullah Enveri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu... Devamı

Usûl-i Cedîde Zübdesi, Abdullah Enveri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İst., 2016, 197 s., ciltli, haz.: İbrahim Çapak-Mesud Öğmen, jelatininde KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 2
+
Güncel Fiyat 12,00 ₺
Lot No : 147 TIP TARİHİ Alâ’im-i Cerrâhîn (Cerrâh-Nâme)

Alâ’im-i Cerrâhîn (Cerrâh-Nâme), İbrahim Bin Abdullah, Türkiye Yazma... Devamı

Alâ’im-i Cerrâhîn (Cerrâh-Nâme), İbrahim Bin Abdullah, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İst., 2016, 1066 s., ciltli, haz.: Mehmet Gürlek, jelatininde. KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 2
+
Güncel Fiyat 20,00 ₺
Lot No : 148 EDEBİYAT Sergüzeşt (16. Yüzyılda Bir Otobiyografi) ve Ravzatü’t-Tevhîd (Zeynilik Tarihine Işık Tutan Sembolik Bir Eser)

Sergüzeşt (16. Yüzyılda Bir Otobiyografi) ve Ravzatü’t-Tevhîd (Zeyni... Devamı

Sergüzeşt (16. Yüzyılda Bir Otobiyografi) ve Ravzatü’t-Tevhîd (Zeynilik Tarihine Işık Tutan Sembolik Bir Eser), Hacı Ahmed Efendi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İst., 2014, 989 s., metin+tıpkıbasım, ciltli, haz.:Mertol Tulum, çok temiz. KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 2
+
Güncel Fiyat 22,00 ₺
Lot No : 149 İSLAMİYET Kısas-ı Enbiyâ - Peygamber Kıssaları

Kısas-ı Enbiyâ - Peygamber Kıssaları, Hindî Mahmûd, Türkiye Yazma Es... Devamı

Kısas-ı Enbiyâ - Peygamber Kıssaları, Hindî Mahmûd, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İst., 2013, 1224 s., karton kapaklı, İnceleme-Tenkitli metin: Ahmet Karataş. KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 3
+
Güncel Fiyat 22,00 ₺
Lot No : 150 TARİH Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd – İnebahtı Gâzîsi Hindî Mahmûd ve Esâret Hâtırâları

Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd – İnebahtı Gâzîsi Hindî Mahmûd ve Esâre... Devamı

Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd – İnebahtı Gâzîsi Hindî Mahmûd ve Esâret Hâtırâları, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İst., 2013, 400+84 s., inceleme ve çeviri: Ahmet Karataş, çok temiz. KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 4
+
Güncel Fiyat 20,00 ₺
Lot No : 151 İSLAMİYET El-Keşşâf’an Hakâ’ikı Ğavâmidı’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Ekâvîl Fî Vucûhi’t-Te’vîl / Keşşâf Tefsiri 1-2

El-Keşşâf’an Hakâ’ikı Ğavâmidı’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Ekâvîl Fî Vucûhi... Devamı

El-Keşşâf’an Hakâ’ikı Ğavâmidı’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Ekâvîl Fî Vucûhi’t-Te’vîl / Keşşâf Tefsiri 1-2, Zemahşerî, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İst., 2016, 1200+1199 s., ciltli, çev.: Muhammed Coşkun, çok temiz. KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 3
+
Güncel Fiyat 100,00 ₺
Lot No : 152 EDEBİYAT Tazarru’-Nâme-Yakarışlar Kitabı

Tazarru’-Nâme-Yakarışlar Kitabı, Sinan Paşa, Türkiye Yazma Eserler K... Devamı

Tazarru’-Nâme-Yakarışlar Kitabı, Sinan Paşa, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İst., 2014, 1302 s., ciltli, haz.: Mertol Tulum. KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 1
+
Güncel Fiyat 20,00 ₺
Lot No : 153 FELSEE Mesîru Umûmi’l-Muvahhidîn Şerh U Terceme-i Kitâb-ı İhyâu Ulûmi’d-Din, İhyâ Tercüme ve Şerhi 1-2-3

Mesîru Umûmi’l-Muvahhidîn Şerh U Terceme-i Kitâb-ı İhyâu Ulûmi’d-Din... Devamı

Mesîru Umûmi’l-Muvahhidîn Şerh U Terceme-i Kitâb-ı İhyâu Ulûmi’d-Din, İhyâ Tercüme ve Şerhi 1-2-3, Yusuf Sıdkî El-Mardinî, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İst., 2015, bez ciltli, çev.: Mustafa Koç, Eyyüp Tanrıverdi, çok temiz. KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 4
+
Güncel Fiyat 40,00 ₺
Lot No : 154 FELSEE Beyânu’l-Hakâik (Hakikatlerin Beyânı)

Beyânu’l-Hakâik (Hakikatlerin Beyânı), Reşîdüddîn Fazlullâh, Türkiye... Devamı

Beyânu’l-Hakâik (Hakikatlerin Beyânı), Reşîdüddîn Fazlullâh, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İst., 2016, ciltli, haz.: Judith Pfeiffer, jelatininde. KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 1
+
Güncel Fiyat 35,00 ₺
Lot No : 155 İSLAM FELSEFESİ Mir’âtü’l-Fevâ’id Fî Terâcimi Meşâhîri Âmid-Diyarbakır Ulemâ ve Eşrâfı 2 cilt takım

Mir’âtü’l-Fevâ’id Fî Terâcimi Meşâhîri Âmid-Diyarbakır Ulemâ ve Eşrâ... Devamı

Mir’âtü’l-Fevâ’id Fî Terâcimi Meşâhîri Âmid-Diyarbakır Ulemâ ve Eşrâfı 2 cilt takım, Ali Emîrî, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İst., 2014, 1068 s., karton kapaklı, haz.: Günay Kut-Mesud Öğmen-Abdullah Demir, jelatininde. KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 1
+
Güncel Fiyat 26,00 ₺
Lot No : 156 EDEBİYAT Risâletü’n-Nushiyye ve Divan- Yûnus Emre Karaman Nüshası

Risâletü’n-Nushiyye ve Divan- Yûnus Emre Karaman Nüshası, Yusuf Yıld... Devamı

Risâletü’n-Nushiyye ve Divan- Yûnus Emre Karaman Nüshası, Yusuf Yıldırım, Duru Bulgur Yayınları, İst., 2017, 733 s., prestij, ciltli, büyük boy. KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 3
+
Güncel Fiyat 50,00 ₺
Lot No : 157 EDEBİYAT Kısmet-Nâme- Hurûfî Şiirler II

Kısmet-Nâme- Hurûfî Şiirler II, Muhîtî Dede, Türkiye Yazma Eserler K... Devamı

Kısmet-Nâme- Hurûfî Şiirler II, Muhîtî Dede, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İst., 2016, 435 s., ciltli, haz.: Fatih Usluer, jelatininde. KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 1
+
Güncel Fiyat 12,00 ₺
Lot No : 158 PRESTİJ KİTAP İstanbul’da Bir İsveç Sarayı – The Swedish Palace in Istanbul

İstanbul’da Bir İsveç Sarayı – The Swedish Palace in Istanbul, Sture... Devamı

İstanbul’da Bir İsveç Sarayı – The Swedish Palace in Istanbul, Sture Theolin, Yapı Kredi Kültür Sanat Yay., 2001, 212 s., ciltli, şömizli, temiz, Türkçe – İngilizce. KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 2
+
Güncel Fiyat 21,00 ₺
Lot No : 159 PRESTİJ KİTAP Selection of 33 Turkish Miniatures

Selection of 33 Turkish Miniatures, metin: Metin And, Dost Yayınları... Devamı

Selection of 33 Turkish Miniatures, metin: Metin And, Dost Yayınları, İst., 1983, 71 sayfa, 31 adet lüks baskı minyatür, 47x31 cm, mıklepli büyük boy cildinde, cilt kondisyonu zayıftır, fakat içerisindeki lüks baskı büyük boy minyatürler çok temiz, İngilizce. KAPAT
Açılış Fiyatı 30,00 ₺ Takipçi 4
+
Güncel Fiyat 95,00 ₺
Lot No : 160 LOZAN Şark-ı Karîb Umûru Hakkında Lozan Konferansı 1922-1923. Konferansda Tezekkür Olunan Senedât Mecmu'ası. Birinci Takım. 3. Cild

Şark-ı Karîb Umûru Hakkında Lozan Konferansı 1922-1923. Konferansda ... Devamı

Şark-ı Karîb Umûru Hakkında Lozan Konferansı 1922-1923. Konferansda Tezekkür Olunan Senedât Mecmu'ası. Birinci Takım. 3. Cild, Üçüncü Komisiyon ve Bu Komisiyona Merbût Tâli Komisiyonların Zabıtnâme ve Raporları: İstanbul 1340(rumi) 1924(miladi) Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, (3. Cilt), 10+459sayfa. Orijinal karton kapağında. Ortanın üstünde kondisyonda. KAPAT
Açılış Fiyatı 75,00 ₺ Takipçi 0
+
Güncel Fiyat 0,00 ₺
Lot No : 161 LOZAN Şark-ı Karîb Umûru Hakkında Lozan Konferansı 1922-1923. Konferansda Tezekkür Olunan Senedât Mecmu'ası. İkinci Takım. 1. Cild

Şark-ı Karîb Umûru Hakkında Lozan Konferansı 1922-1923. Konferansda ... Devamı

Şark-ı Karîb Umûru Hakkında Lozan Konferansı 1922-1923. Konferansda Tezekkür Olunan Senedât Mecmu'ası. İkinci Takım. 1. Cild, Konferansın İkinci Kısmına Müte'allik Zabıtnâmelerle Vesîkalar, 23 Nisan - 24 Temmuz 1923: İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi) Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, (1. Cilt), 16+659 sayfa. Orijinal karton kapağında. Oldukça temiz kondisyonda. KAPAT
Açılış Fiyatı 75,00 ₺ Takipçi 0
+
Güncel Fiyat 0,00 ₺
Lot No : 162 MONTRÖ Actes de la Conférence de Montreux (Montrö Boğazlar Sözleşmesi)

Actes de la Conférence de Montreux (Montrö Boğazlar Sözleşmesi). 22 ... Devamı

Actes de la Conférence de Montreux (Montrö Boğazlar Sözleşmesi). 22 Juin-20 Juillet 1936-Compte rendu des scéances plénières et procès-verbal des débats du comité technique. (Montrö Konferansı Bildirileri. 22 Haziran-20 Temmuz 1936-Genel Kurul Toplantıları ve Teknik Komite Tartışmaları Tutanakları.), Belçika, 1936, 310s. 22x32cm. Konuyla ilgilenenlerin kesinlikle arşivinde olması gereken nadir bir eser. Şahıs bez cildinde. Fransızca. KAPAT
Açılış Fiyatı 400,00 ₺ Takipçi 1
+
Güncel Fiyat 0,00 ₺
Lot No : 163 SEYAHATNAME Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi cilt: 1-2-3-4-5-7-8-10

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi cilt: 1-2-3-4-5-7-8-10, Evliyâ Çelebi b.... Devamı

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi cilt: 1-2-3-4-5-7-8-10, Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 304 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu, haz.: Robert Dankoff-Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yay., 2006-2007, toplam 8 cilt, takım için 6 ve 9 numaralı ciltler eksiktir, 8 ve 10 numaralı ciltlerin şömizi yoktur ve cilt kapağında lekeler vardır, diğer ciltler temiz durumdadır, 448+286+326+413+372+395+417+633 s., 33x23 cm. KAPAT
Açılış Fiyatı 50,00 ₺ Takipçi 7
+
Güncel Fiyat 550,00 ₺
Lot No : 164 PRESTİJ KİTAP İstanbul’un Son Nişan Taşları

İstanbul’un Son Nişan Taşları, M. Şinasi Acar, Arkeoloji Sanat Yay.,... Devamı

İstanbul’un Son Nişan Taşları, M. Şinasi Acar, Arkeoloji Sanat Yay., İst., 2006, 160 s., 28x22 cm, ciltli, çok temiz. KAPAT
Açılış Fiyatı 30,00 ₺ Takipçi 0
+
Güncel Fiyat 30,00 ₺
Lot No : 165 TARİH Çanakkale Şehitlikleri

Çanakkale Şehitlikleri, Mithat Atabay-Muhammet Erat-Halûk Çobanoğlu,... Devamı

Çanakkale Şehitlikleri, Mithat Atabay-Muhammet Erat-Halûk Çobanoğlu, İş Bankası Yay., İst., 2009, ciltli, şömizli, büyük boy, prestij, çok temiz. KAPAT
Açılış Fiyatı 50,00 ₺ Takipçi 0
+
Güncel Fiyat 0,00 ₺
Lot No : 166 PRESTİJ KİTAP İbrahim Paşa Sarayı

İbrahim Paşa Sarayı, Nurhan Atasoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ank.... Devamı

İbrahim Paşa Sarayı, Nurhan Atasoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ank., 2012, 243 s., büyük boy ciltli, şömizli, çok temiz. KAPAT
Açılış Fiyatı 50,00 ₺ Takipçi 3
+
Güncel Fiyat 50,00 ₺
Lot No : 167 DERGİ Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi 36 adet

Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi 36 adet, 1’den 37 sayıya kadar sı... Devamı

Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi 36 adet, 1’den 37 sayıya kadar sıralı, yalnızca 10. sayı noksandır, 2013- 2016 yılları arası, çoğu jelatininde ve bazıları ekli, temiz durumdalar. KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 4
+
Güncel Fiyat 39,00 ₺
Lot No : 168 SANAT Safkan Yansımalar – Pureblood Reflections (3 Şubat – 26 Nisan 2009)

Safkan Yansımalar – Pureblood Reflections (3 Şubat – 26 Nisan 2009),... Devamı

Safkan Yansımalar – Pureblood Reflections (3 Şubat – 26 Nisan 2009), Peter Müller Peter, İstanbul Modern, İst., 2008, 88 s., küratör: Engin Özendes, sergi kataloğu. KAPAT
Açılış Fiyatı 10,00 ₺ Takipçi 1
+
Güncel Fiyat 10,00 ₺